Tedavinin İkinci aşaması. "MindCrafting" programı.

You are here

İkinci aşamada davranış ve psikolojik düzeltme yapılır. Orta-dağlık sanatoryum ve dinlenme alanı, hastaların kalp fonksiyonunu iyileştirerek, tefekkür ve kendi üzerinde çalışmalarını aşılamaktadır. Merkez yakınlarında ‘Taştar-Ata’ madencilik ve mimari kompleksi dikilmiştir. Taştar-Ata, dört ana dini oluşturan Hıristiyanlık, İslam, Budizm ve Yahudiliğin ve dini yapılar ve taş höyüğü içerir. Hastalar Sistemli dini ayinler yaparak ve dualar okuyarak transpersonel psikoterapisini bir yaklaşımını gerçekleştirebilirler. Burada, merkezin hastaları beden ve ruhu iyileştirme "MindCrafting" programıyla tanışacaklar.

"MindCrafting" Nedir?

"MindCrafting", psikoterapide yeni bir terimdir (İngilizce mind – zihin, akıl, ruh; craft – beceri, sanat demektir). Kelimenin tam anlamıyla, kişisel gelişim yararına ‘kendi bilincini etkileme sanatıdır’. Programın amacı, hastalara bilinç bütünlüğüyle psikolojik istikrar kazandırmak, ruh gücünü artırarak ruh sağlığını sağlamlaştırmaktır. Onlara özgüven kazandırarak yeteneklerini yeniden keşfettirmek, kendini geliştirmeye yeni ufuklar açarak kendi kendini yetiştirme tekniklerini öğretir. "MindCrafting" programı, temelinde Doğulu ve Batılı içebakış teknikleri ve uygulamaları, vecitle meditasyonu içeren yedi teknikten oluşur.

Program Yeri

"MindCrafting" programı Issık-Göl’ün güney kıyısında bulunan “Ak-Tengir” Yurt Kampında (Kırgızcada parlak alan anlamına gelir) düzenlenir. Burası maden suyu kaynakları ve şifalı çamurla aynı şekilde şifalı bitkileri bakımından zengindir. Suyu tertemiz ve şeffaf olan Issık-Göl, aynı zamanda güneşli günlerin çok olduğu bölge olarak bilinir. Bin yıllık dağlarla çevrili “Ak-Tengir” Yurt Kampı insanı ruhen ve bedenen sağlam tutacak gerekli her şeye sahiptir. Hastaların Yurt kampı alanlarında göçebelerin taşınabilir keçe yurtlarında kalmaları psikolojik rahatlıkla doğa ile birlik hissi yaratır. Bununla beraber, Ak-Tengir’deki keçe yurtların birinde yerleşmiş hamam, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

İlave Prosedürler

Hem de kliniğimizde bireysel ve grup psikoterapisi, Hellinger Aile dizimi Terapisi, insanlararası ilişki analizi, vücut odaklı terapi, sanat terapisi uygulanır. Bunun dışında kişisel gelişim grupları yürütülür. Labirent, "MindCrafting" programına dahil olmayan yenilikçi psikoteknoloji sayılır. Bu program, travmatik deneyimlerle anılar odaklı çalışmalara yöneliktir. Hastalar psiko-fiziksel rahatlama amacıyla Kırgızistan’ın turistik ve mukaddes yerleri geziyorlar.

Yedi Psikolojik Eğitim


"MindCrafting" psikolojik eğitim programları remisyona giren hastalarda hastalığın yeniden tekrarlamasını (nüksetmesi) önlemesini sağlar.
tedavi programından sonra hastalarda ruhun kuvvetlenmesiyle iradenin güçlenmesi, hayatında sonradan karşılaşabileceği ayartmalardan kolayca kurtulabilir.

Nefes tekniği duyguları yatıştırarak zihin dinginliğini yeniden kazandırır, uykusuzluğu aşmak, kendi hayatını ve problemlerini yeniden düşünmenin yanı sıra benlik bütünlüğünün yeniden kazanılmasını sağlar. Kozmik bilinç kürelerine dalma uygulamasından sonra insanın hayata bakış açısı değişerek, manevi değerlerin yeniden değerlendirilmesi görülür.

İnsan, inanılmaz bir duygusal gelişim yaşayarak burada ve şimdi mutlu olmaya başlar. Daha önceden içinde gizlenmiş olan yaratıcı benliği ortaya çıkarak yanal düşünme becerileri gelişmeye başlar.

Bu teknik uygulaması insan bilincini genişletir. Yaratıcılıkla ilgili, sosyal ya da ruhsal bakımdan ortaya çıkan herhangi bir sorunlara değişik çözümler bulma yeteneği kazandırır. Netice itibariyle, hayata olumlu bakarak olaylara olumlu yaklaşmaya başlar.

Meditasyon, insanın acı ve rahatsızlık veren duygulardan kurtularak iyileşme yoluna giren değişik bilinç durumuna girmesini, uyuma ve dengeye ulaşmasını sağlar. Sri Aurobindo meditasyon tekniği tüm şeylerin birlik bilincine erişmesine ve yaşamı tüm çeşitliliğinde pozitif bir şekilde algılamasına yol açar. Ruhsal enerjinin etkinleşmesiyle basmakalıp düşünceler dışında düşünmeye başlar.

Meditasyondan sonra insan inanılmaz bir güç ile enerji, sakinlik ve güven dolu içsel beni hissetmeye başlar. Bu gibi bilinç eğitimi yöntemi, kendi duygularını ve düşüncelerini kontrol etmeyi öğretir. Bunların yanı sıra istikrarlı bir denge kazandırır, dışsal stres verici faktörlere etkin bir şekilde karşı koymasını sağlar.

Sema, Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yapmakta olduğu ayindir. Sema yapan dervişlere ise semazen denir. Mevlevilik, 13. yüzyılda yaşamış İranlı şair ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin oluşturduğu tasavvufî düşünceleri ve ölümünün ardından gelişen tarikattır. Sema olarak da bilinmektedir. Semazen, güçlü bir enerji oluşturarak ritmik dönme hareketleri taklit eder. Belirli bir düzen ve ahenkle sema ederek insan, tıpkı evrende belirli bir ahenk ve düzende dönen güneş, gezegenler ve elektronlar gibi eşsiz heyecan yaşar.

İnsan, her çark atışta şeffaflaşarak, bir nur sütunu halinde Hakk’a yücelir. Sema’daki dönme hareketi insana dünya ile kendisi arasındaki karşılıklı ilişkiyi hissettirerek görülmez merdivenlerle semâlara yükseltir. Hissedilmedik bir duyguların eşliğinde olağanüstü bir yolculuk yapar. Bu uygulama hastaya dayanıklılık, güven, kararlılık ve cesaret gibi nitelikler kazandırır.

Aum olarak yazılan ve Om olarak okunan bu hece, vücut uyumunu sağlayan bir semboldür. Aum tüm bedeni etkileyici bir özellik taşır. İç organlarımızın düzenli ve uyumlu çalışmasını kontrol ederek çevremizdeki dünyaya ve Evrenin titreşimlerine uyum sağlayıcı bir etki yaratır. Çünkü Dünya bir Evren parçası ve de bu Dünyada yaşayanlar, Evren Parçasıdır.

Aum uygulaması, sayısız şifa getirdiği görülen ve herkesin uygulayabildiği meditasyon tekniğidir. Aum mantrasıyla meditasyon yapma, hem fiziksel, hem ruhsal hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Aum uygulaması kan basıncını düşürerek vücuttaki tüm hücrelerin ve organların verimliliğini arttırır. Aynı şekilde zihni gençleştirerek dikkat, konsantrasyon ve öğrenme yeteneği geliştirir, hafızanın güçlenmesine katkı sağlar. Pozitif bakış açısını geliştirerek stres, endişe, kaygılar ve travmalar azaltır.

Stres, hareketsiz yaşam tarzıyla faaliyet eksikliği, kan dolaşım düzenini bozarak bedende serbest enerji akışını engelleyen hem dışsal hem de içsel tıkanıklıkların oluşmasına neden olur. Şavasana (Gevşeme) uygulaması bu tıkanıklıkları geri çekerek zihni ve sinir sistemini rahatlatır. Baş ağrısı, astım, yüksek ya da düşük tansiyon, sinir bozukluluğu ile depresyon gibi durumlarda yüksek terapötik sonuçların elde edilmesinde yardımcı olur.

20 dakikalık 1 savasana oturumu 3 saatlik uyku zamanına eşdeğerdir. Düzenli bir şekilde uygulanan Şavasana uygulaması sinir sistemini güçlendirir, duyguları kontrol etmede yardımcı olur. Dış uyaranlara tepki göstermeden alkol ve madde bağımlılığına karşı daha etkili bir mücadelenin yürütülmesini sağlar.

Modern ve özel Lapidopsikoterapi uygulaması, iç huzuru elde etmeye yönelik ritüeli içerir. Kökleri eski gelenek ve göreneklere dayanan bir psikoteknolojidir.

Dağ taşı, günümüzden binlerce yıl öncesine ait bilgileri korur. İnsan, taşı elinde tutarak kendini geçmişe yolculuk eder gibi hisseder. Bin yıllık hafızaya sahip taşa insan kendinde birikmiş olan tüm negatif enerjiyle sarsıcı problemleri aktarır.

Ruhsal olarak insan yükünü ifade eden taşı Kurtuluş Ritüeli’ni gerçekleştirirken Taştar Ata Kurtuluş Dağı’ndan aşağıya atılır.

Suskunluk içsel duyguları uyararak düşünce sürecini harekete geçirir. Duygusal çatışmaları çözümlemeye, kendi hayatının sorumluluğunu alarak geçmişteki travmaları çözmenin bir çok seçeneğin olduğunu anlamaya yardımcı olur. Aynı şekilde bu psikoteknoloji insanın kendi düşünce ve duygularını kontrol etmesini sağlar. Bilinci temizleyerek içsel Ben ile bağlantı kurar.

Suskunluk eğitim yöntemi, hastaların bağımlılığın üstesinden gelmelerinde en önemli unsurlardan biri sayılır. Bu seans özellikle hastanın kendini derinden tanıması, kendi kendine psikanaliz yapması, eleştirel düşünmesi ve içebakışla kişiliğin dönüşerek geçmişi üzerine odaklanmasına neden olur. Bu noktada Benlik kavramı gelişerek Ben Güçlüyüm inancı sağlamlaşır.